Tijd voor diVUrsiteit

Rida Hamdi (21) student farmaceutische wetenschappen en is momenteel raadslid van de Universitaire studentenraad. 

Als je uit zou gaan van de betekenis in de meest ruime zin, zou je kunnen zeggen dat iets als een afwezigheid van diversiteit niet bestaat. Het woord betekent volgens de Van Dale op de eerste plaats ‘verscheidenheid, variatie’. In feite staat diversiteit dus gelijk aan verschillen. Omdat onze Vrije Universiteit te maken heeft met een veranderende populatie, waarbij meer diversiteit ontstaan is onder zowel studenten als medewerkers, is het belangrijk dat we hier goed op inspelen en de vruchten hiervan zoveel mogelijk plukken.

Het is onze taak als studentenvertegenwoordigers om zoveel mogelijk gehoor te geven aan de geluiden die in onze achterban ontstaan. Hierom is diversiteit ook een interessant thema voor ons als Universitaire Studentenraad (USR). Zo maken wij deel uit van de kerngroep van Bridging Succes, een samenwerkingsverband tussen onder andere het diversiteitsprogramma van de VU, verschillende VU-studie- en studentenverenigingen en meer. Deze groep organiseert op 12 maart een Bridging evenement waar verschillende groepen studenten die normaliter niet met elkaar in aanraking komen, dat dan wel doen. Ook denken wij als raad goed na over hoe wij de 3D-ruimte kunnen gebruiken om debat en dialoog met de verschillende studenten kunnen houden.

Verder houden we nauw contact met de verschillende facultaire raden en verenigingen hier op de VU en proberen wij middels koffieochtenden ook studenten te bereiken die niet aangesloten zijn bij een vereniging. Ook sparren we samen met VU-Pride en het diversiteitsprogramma over hoe wij als studentenraad ons steentje bij kunnen dragen aan de verschillende groepen studenten op de VU. Daarnaast houden we contact met de kunstcommissie, omdat kunst in onze optiek ook hoort bij culturele diversiteit. Daarnaast hebben wij als USR contact gezocht met de UvA. Aan de Chief Diversity Officer, haar team en aan de CSR van de UvA hebben we gevraagd of ze het met ons willen hebben over diversiteit, opdat wij Amsterdam naar een hoger niveau kunnen tillen!

Tot slot is de USR trekker geweest van de Studentinitiatiefprijs, waarvoor studenten tot eind november ideeën konden inzenden voor een nieuw initiatief. Het idee moet ervoor zorgen dat studenten met elkaar in contact komen en ook met de VU. Het winnende initiatief zal een prijs van €1000 krijgen ten goede van het initiatief en begeleiding van een alumnus. In januari zal het winnende initiatief bekend gemaakt worden en over enkele maanden hopen we meer verbinding te zien tussen VU’ers.

Mail: R.hamdi@studentenraadvu.nl

Vluchtelingen

vluchtelingen

Als mensen mijn agenda zouden inzien, en de telkens wisselende thema’s die daarin staan, zou het vermoeden kunnen opkomen dat dit niet de agenda van één persoon is, maar van een team. Diversiteit is overigens teamwork, maar daar heb ik het nu niet over. De afgelopen maanden duikt het thema ‘vluchtelingen’ in toenemende mate in mijn agenda op. Voor het hoger onderwijs ligt er op dit moment de uitdaging hoe om te gaan met de verwachte toename van – vaak hoogopgeleide – vluchtelingen uit Syrië. We hebben aan de VU een uitstekend lopend programma dat als schakeljaar dient: VASVU, het Voorbereidend jaar anderstalige studenten. Zij hebben veel expertise in huis over wat er allemaal nodig is om mensen uit een andere cultuur zo effectief mogelijk te laten integreren in het Nederlands hoger onderwijs. Lees verder Vluchtelingen