Interview met Chiel van der Veen

Winnaar van de Comenius Teaching Fellow-beurs, samen met collega’s Anne de la Croix en Agnes Willemen.

(Photo credits: © Tim Mooij-Knip).

 
Wie ben je en wat doe je? Waar werk je binnen de VU?

Ik ben Chiel van der Veen, universitair docent Onderwijspedagogiek, binnen de sectie Onderwijswetenschappen, afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Een hele mondvol! Als wij hier over onderwijs spreken, dan bestrijkt dat het hele veld van kinderopvang tot aan het hoger onderwijs. Zo hebben we nu een project lopen dat gaat over interacties tijdens spelactiviteiten tussen pedagogisch medewerkers en kinderen in de kinderopvang. Mijn eigen promotieonderzoek ging over gesprekken in kleuterklassen. Dat is uitgemond in een grootschaliger onderzoek dat zich richt op  de effecten van dialogische gesprekken op het taalgebruik van kleuters.

Lees verder Interview met Chiel van der Veen