Indrukwekkende ervaringen in Zuid-Afrika

Weer een stukje niet zo oude geschiedenis. Begin februari was er weer het jaarlijkse onderzoekscolloquium van onze samenwerking met UCLA en University of the Free State (Zuid-Afrika). Dat voltrok zich dit keer in Bloemfontein. Ik zal in een volgend bericht wat nader ingaan op het programma en de ontmoetingen tijdens het colloquium. In dit bericht wil ik stilstaan bij een kort bezoek dat ik samen met een aantal VU-collega’s en UCLA-collega’s heb gebracht aan een tweetal Zuid-Afrikaanse universiteiten, voorafgaande aan het colloquium.  Lees verder Indrukwekkende ervaringen in Zuid-Afrika

Israël en de Palestijnse gebieden en het diversiteitsprogramma (3)

israel3

Een bekend spreekwoord is dat als je een week in Israël en Palestina vertoeft je er een boek over kan schrijven, na een maand kun je er enkel nog een artikel over uit de pen krijgen, en na een jaar kun je er helemaal niks meer over schrijven. In mijn 58 jarig bestaan heb ik me vaker met thema’s bezig gehouden waarvan je het gevoel hebt dat hoe langer je je ermee bezighoudt het complexer wordt, en dat je het idee hebt dat je steeds minder weet. Het Israëlisch-Palestijns conflict is voor mij daar toch wel het meest pregnante voorbeeld van. Ik heb in mijn vorige post iets verteld over de valse start van de eerste reis. Hoewel al vijf jaar geleden en inmiddels nog vijf keer de regio bezocht: veel momenten staan nog steeds scherp in mijn geheugen gegrift. De dramatische en emotionele ervaring van het oude centrum van Hebron bij voorbeeld, het bizarre uitzicht vanaf het dak van Bethlehem universiteit met zicht op de gevolgen van de muur, maar ook onze reisgenoot Omar die met een keppeltje op zijn hoofd binnen een aantal dagen mede dankzij zijn talenknobbel compleet geïntegreerd leek te raken in de verwarde realiteit aldaar en door veel mensen met verbijstering werd nagekeken. Lees verder Israël en de Palestijnse gebieden en het diversiteitsprogramma (3)

Israël en de Palestijnse gebieden en het diversiteitsprogramma (2)

wimarabpakistan

In de eerste post over dit onderwerp heb ik iets verteld over de geschiedenis van de studiereis naar Israël en Palestijnse gebieden. Het zou te ver voeren om in deze blog gedetailleerd in gaan op de jaarlijkse programma’s. Ik heb ervoor gekozen om over de inhoud te schrijven aan de hand van een aantal highlights. De eerste reis in 2011 begon niet met een hoogtepunt, maar met een dieptepunt. En dat dieptepunt deed zich niet voor in Israël zelf, Lees verder Israël en de Palestijnse gebieden en het diversiteitsprogramma (2)

Israël en de Palestijnse gebieden en het diversiteitsprogramma (1)

Rotskoepel

Vijf jaar lang is vanuit het studentenplatform dialoog@vu.nl een diversiteitsreis georganiseerd naar Israël en de Palestijnse gebieden. Deze bestemming voor een diversiteitsreis is eigenlijk bij toeval tot stand komen. Vanaf het begin hebben we in het samenwerkingsverband dat bestaat uit studieverenigingen en multiculturele studentenverenigingen veel aandacht gehad voor team-building activiteiten. Wil je optimaal kunnen profiteren van diversiteit dan is het goed om je in de ander te verdiepen en je te laten verrijken door de culturele eigenheid van de ander. Voor de team-building activiteiten waaraan een diverse groep studenten deelnam hebben we een aantal jaren thema’s gekozen, zoals de 1e en 2e wereldoorlog voor een lang weekeinde naar verschillende Belgische bestemmingen. In 2010 kwam het idee op om een wat langere team-building reis te organiseren naar een buitenlandse bestemming. Daarbij was het uitgangspunt dat de bestemming zelf zich moest lenen om op locatie tot een intensieve en existentiële uitwisseling van perspectieven te komen. Een soort snelkookpan Lees verder Israël en de Palestijnse gebieden en het diversiteitsprogramma (1)

VU – UCLA een win-win samenwerking

IMG_0593

De samenwerking met UCLA op diversiteitsterrein is er één van een win-win situatie. Dat is niet vanzelfsprekend gezien de grote verschillen in het onderwijssysteem en de maatschappelijk/politieke context. Allereerst is de overeenkomst dat ook UCLA een groot aantal eerste generatie studenten heeft onder de studenten met een Latino achtergrond. Het zijn vaak de eersten in hun familie die aan een universiteit studeren. De VU heeft jarenlang een Summercourse georganiseerd voor eerstegeneratiestudenten om hen een vliegende start aan de universiteit mogelijk te maken. Die samenwerking kwam o.a. tot uiting in een bijdrage van een docent van UCLA over het belang van ‘identity capital’, en het aanwenden van je eigen levensverhaal als een kracht in de studie. Sinds een aantal jaren hebben we ook een gezamenlijk onderzoeksprogramma Diversity in Higher Education, Lees verder VU – UCLA een win-win samenwerking

Het overnemen van good practices

Snip

Samenwerken met buitenlandse universiteiten op het terrein van diversiteit, en het ‘overnemen’ van elders ontwikkelde good practices brengt risico’s met zich mee. De wijze waarop diversiteit wordt benaderd is erg afhankelijk van de context (maatschappelijke, demografisch, politiek) waarbinnen de universiteit zich bevindt. Ook het type interventies dat je ontwikkelt wordt voor een belangrijk deel bepaald door die context. Op het eerste gezicht lijken VU en UCLA totaal verschillende universiteiten. In de VS is ‘race’ een belangrijke categorie in de benadering van diversiteit. Bij UCLA komt daar ook nog de context van Los Angeles bij, een stad met een grote bevolking met een Latino en Aziatische achtergrond. UCLA is een ‘high ranking’ universiteit. Lees verder Het overnemen van good practices

Kennismaking met UCLA

Students May 21

Mijn eerste bezoek aan UCLA, voorjaar 2007, was als een roes. Je raakt onder de indruk van het enthousiasme, de positiviteit en natuurlijk het succes van het diversiteitsbeleid. Bij UCLA scoren de studenten die worden aangeduid als ‘privileged’ en de studenten met een minority-background bijna even hoog op studiesucces. Daarvoor is wel een indrukwekkend apparaat opgetuigd: het Academic Advancement Program (AAP), het diversiteitsprogramma van UCLA dat de hele ‘keten’ bedient. Lees verder Kennismaking met UCLA

Pionieren vanaf 2006

vudiversiteit2008

De start van het Diversiteitsbeleid van de VU kan worden gedateerd in 2006. Dat was het jaar dat er aan de VU een Regiegroep Diversiteit werd ingesteld, en een Coördinator Diversiteit werd benoemd. De VU bevond zich toen nog in een pioniersfase. In Nederland was er al ECHO, het expertisecentrum diversiteit hoger onderwijs, en een paar hogescholen en universiteiten hadden al de eerste schreden gezet op weg naar een diversiteitsbeleid. Voor de VU was gerichte aandacht voor diversiteit nieuw! Lees verder Pionieren vanaf 2006