Kunnen we zonder anti-polarisatie beleid?

Stijn Sieckelinck doet aan sociale en wijsgerige pedagogiek en staat aan het hoofd van het Expertise-lab Resilient Identities, van het Institute for Societal Resilience, FSW. Zijn laatste boek heet ‘Reradicaliseren. Ronselen voor een betere wereld’ (Leuven: LannooCampus) 

Wie herinnert zich niet de woorden van de tegen kanker vechtende burgemeester in Zomergasten vorig jaar:
Wat is je erfenis? Wat hoop je dat die erfenis is in Amsterdam?
“Dat het de lieve stad blijft die het is.”
Je hebt ‘m ook liever gemaakt
“Ik hoop het,” zegt Van der Laan, terwijl hij weer tegen zijn tranen vecht.

Zijn opvolger, Halsema, kondigt meteen na haar aantreden aan niet langer beleid te voeren op het tegengaan van polarisatie: ‘Heftig en soms onverzoenlijk meningsverschil hoort thuis in onze democratische rechtsstaat en in onze vrije stad, verrijkt deze ook.’ Zo bekeken hoort het niet thuis in radicaliseringsbeleid.

De burgemeester heeft helemaal gelijk dat polarisatie en radicalisering niet te snel in een adem dienen genoemd te worden. Intellectueel gezien vormen zij een problematisch paar;
Bestuurlijk echter is daar de voorbije jaren een zekere logica in geslopen. Men kan er natuurlijk voor kiezen die weer uit elkaar te trekken. Maar kan men er anno 2018, waarin we elkaar steeds weer en steeds vaker via memes in onze ‘bubbles’ de maat nemen via identiteitspolitiek, ook voor kiezen polarisatie te negeren, of zelfs aan te moedigen?

Het is duidelijk dat een stad als Amsterdam hier een risico neemt. Dat risico kan berekend zijn. En zolang er geen uitgewerkt plan ligt aangaande dit samenlevingsvraagstuk, verdient de nieuwe eerste burger van de stad het voordeel van de twijfel.

Laten we daarom dichterbij kijken, aan deze universiteit. De VU maakt immers een omgekeerde beweging. Ik trof hier een academische community met oog voor processen van polarisatie. 3D is de nieuwe locatie in het hart van de VU-campus waar alles draait om dialoog, debat en diversiteit. Ontmoeten, verschillen en verbinden dus. Klinkt dat niet vreselijk soft in het licht van de dreigingen? Niet als dit initiatief erin slaagt om daadwerkelijk confrontaties te organiseren. Tussen open vrijheidslievende individuen die niet aan een groep toebehoren en studenten die vrijheid juist als een opdracht ervaren en daarbij steun vinden in collectieve verbanden, al dan niet geïnspireerd door religie.

Ook al zijn polarisatie en radicalisering twee verschillende fenomenen en hangen ze niet altijd samen, de VU kiest ervoor om polarisatie juist meer aandacht te geven omdat het een
voedingsbodem is voor extremisme. Scherpe opinies mogen tegen elkaar botsen. Maar als ik ruzie maak met mijn vrienden of in mijn familie, dan maken we ten minste verbinding met elkaar. Het probleem met polarisatie is niet dat we het grondig oneens zijn maar dat we nog enkel staan te toeteren naar de overkant. Dat we elkaars verhalen niet meer beluisteren, omdat we elkaar niet meer ontmoeten en daardoor het kwaad gaan projecteren in de ander en elkaars schoonheid niet meer zien. Polarisatie verrijkt de stad zoals spiritus een barbecue doet oplaaien. Uiterst effectief om de boel aan de praat te krijgen, maar of het ook helpt om elkaar te vinden? Polarisatie zet zaken in beweging, maar kan wel degelijk vernietigend uitpakken voor het broze sociale weefsel.

Polarisatie, zo schrijft de burgemeester, is eigen aan een vrije stad. Hiermee lijkt een verschuiving ingezet van de lieve stad van Van der Laan naar de vrije stad van Halsema. In een lieve stad kijkt men om naar elkaar, zoekt men naar gedeelde omgangsvormen, en ontziet men elkaar hier en daar om geen onnodig leed toe te voegen. In een vrije stad daarentegen zijn burgers ‘echt’ vrij om te zeggen wat ze denken, worden zwakke stemmen geholpen om luider te klinken, en is men niet te snel op zijn tenen getrapt.

Heel, heel misschien kan een vrije stad anno 2018 zonder anti-polarisatiebeleid, maar wat zij niet kan missen is de mogelijkheid om elkaars hartslag te beluisteren. De kern van anti-polariseren is het faciliteren van ontmoeting: moderne zielen hebben (zonder het vaak zelf te beseffen) elkaars verhalen nodig om te kunnen blijven samenleven. Het verhaal van de jonge Ajax-voetballer Nouri (uit dezelfde Zomergasten) is exemplarisch. Iedereen voelt de pijn van die familie. Iedereen heeft belang bij ontmoeten. Confrontaties maken ons tot wie we zijn. Als we die goed organiseren, maken we de universiteit lief én vrij. En dan volgt de stad vanzelf.

Voor meer informatie over diversiteithttp://www.vu.nl/diversiteit

Interview met Mustafa Aksoy – Voorzitter van Turkse Studentenvereniging Anatolia

Interview met de voorzitter van SV Anatolia over het event Bridging Success, dat woensdag 20 juni plaatsvond op het campusplein.

 

Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Mustafa Aksoy, 24 jaar, ik studeer informatiekunde en zit daarvan nu in de afstudeerfase. Daarnaast ben ik op dit moment ook voorzitter van studentenvereniging Anatolia.

Lees verder Interview met Mustafa Aksoy – Voorzitter van Turkse Studentenvereniging Anatolia

Interview met Brahim Karag – Voorzitter Islamitische Studentenvereniging Amsterdam

Interview met de voorzitter van ISA over het event Bridging Success, dat woensdag 20 juni plaatsvindt op het campusplein.

 

Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Brahim Karag, 22 jaar, derdejaars bachelorstudent Informatie, multimedia en management hier aan de VU. Op dit moment ben ik ook voorzitter van Islamitische studentenvereniging Amsterdam.

Lees verder Interview met Brahim Karag – Voorzitter Islamitische Studentenvereniging Amsterdam

Bus driver turned UCLA graduate steers life in new direction

                                    (Photo credits: © Leilani Martin)

Sequoia Thompson recalls watching the sun rise day after day as she drove the Metro No. 2 bus along Sunset Boulevard from downtown Los Angeles to Westwood. When Thompson would pull into UCLA, she would park the bus and walk to Ackerman Union to get something to eat, envious of all the people she saw on their way to lectures and labs.

“It was so hard because I really wanted to go back to school,” said Thompson, whose educational career got sidetracked by working through gender identity and sexuality issues, uncertainty about studying psychology and working to support herself financially. “I thought my life choices had made it impossible. UCLA was something that I didn’t even think was possible for me.”

But after working several years in a variety of jobs, Thompson made it to UCLA. The now 33-year-old is on course to graduate June 15 with a bachelor’s degree in psychology and a minor in LGBTQ studies.

Lees verder Bus driver turned UCLA graduate steers life in new direction

Interview met Chiel van der Veen

Winnaar van de Comenius Teaching Fellow-beurs, samen met collega’s Anne de la Croix en Agnes Willemen.

(Photo credits: © Tim Mooij-Knip).

 
Wie ben je en wat doe je? Waar werk je binnen de VU?

Ik ben Chiel van der Veen, universitair docent Onderwijspedagogiek, binnen de sectie Onderwijswetenschappen, afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Een hele mondvol! Als wij hier over onderwijs spreken, dan bestrijkt dat het hele veld van kinderopvang tot aan het hoger onderwijs. Zo hebben we nu een project lopen dat gaat over interacties tijdens spelactiviteiten tussen pedagogisch medewerkers en kinderen in de kinderopvang. Mijn eigen promotieonderzoek ging over gesprekken in kleuterklassen. Dat is uitgemond in een grootschaliger onderzoek dat zich richt op  de effecten van dialogische gesprekken op het taalgebruik van kleuters.

Lees verder Interview met Chiel van der Veen

Colloquium Diversity in an era of Polarization 1

 

Op 1 en 2 februari 2018 heeft aan de VU het jaarlijks terugkerende Colloquium plaatsgevonden van de onderzoekssamenwerking tussen UCLA, the University of the Free State (Zuid-Afrika) en de VU. Die samenwerking loopt al sinds 2010. Jaarlijks komen onderzoekers van genoemde universiteiten bij elkaar om hun bevindingen te delen. Dit biedt ook voor promovendi en postdocs de  mogelijkheid om met diversiteitsonderzoekers in een compleet andere context in discussie te gaan. Lees verder Colloquium Diversity in an era of Polarization 1

Kick-Off Meet your Mentor

Vrijdag 23 maart 2018 vond de officiële kick off plaats van Meet Your Mentor, het online mentoringprogramma van de VU ( in samenwerking met ECHO). Middels een dynamische interactieve workshop leerden mentoren en mentees elkaar voor het eerst kennen. Ook kregen ze een korte introductie in de digitale leeromgeving en gingen zij met elkaar in gesprek over individuele en collectieve waarden. Het doel was om tot een consensus te komen wanneer blijkt dat er grote verschillen zijn in perspectieven en levensovertuigingen. Dit zorgde voor levendige gesprekken tussen mentoren en mentees. Lees verder Kick-Off Meet your Mentor

Diversiteit op de Infomarkt van de Introductiedagen

Voor mij was het eigenlijk de eerste keer op met een stand aanwezig te zijn op Informatiemarkt van de VU-Introductiedagen op 23 augustus j.l.. Samen met Suzan el Safti zat ik voor VU Pride, het diversiteitsprogramma en ons Community Service Learning project (waar ik eerder ook al het een en ander over heb gemeld in de blog). De stand naast ons werd bemensd door leden van de studentenvereniging ASVGay, de Amsterdamse zustervereniging van VU Pride. Het was een zonnige middag en er was veel levendigheid. Heel veel aanloop heeft onze stand niet gehad. Dat had denk ik verschillende redenen. Lees verder Diversiteit op de Infomarkt van de Introductiedagen

Draad weer oppakken: VU Pride

Het is al weer langer dan een jaar geleden dat ik mijn laatste berichtje op de blog heb neergezet. Er kunnen in de regel verschillende redenen zijn voor zo’n lange tussenpoos: oftewel er valt niets te melden omdat er zo weinig gebeurt, oftewel er gebeurt zoveel dat je de tijd en discipline niet meer hebt voor nieuwe berichten. Gelukkig is bij deze blog het tweede aan de hand. Ik pak de draad weer op met een heel leuk bericht: Lees verder Draad weer oppakken: VU Pride

Radicalisering en diversiteit (2)

radicalisering2

Er zullen weinig begrippen zijn die zo door beelden en associaties worden bepaald als radicalisering. Dat maakt het meteen een problematische term, omdat het gebruik alleen al vaak stigmatiserend werkt. Het beeld dat veel mensen hebben van radicalisering wordt beïnvloed door de gebeurtenissen in Syrië, het optreden van IS, de bomaanslagen in Parijs en Brussel. De AIVD definitie heeft te maken met gedrag en ideologie die steeds meer verwijderd raken van de democratische rechtsorde. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier soorten activisme en vier soorten extremisme: links, rechts, dieren en islamitisch. In de officiële definitie is het kenmerkende van extremisme en jihadisme dat het gepaard gaat met het gebruik van onwettige middelen en geweld. Lees verder Radicalisering en diversiteit (2)