Radicale Verschillen bespreekbaar maken doet ze verdwijnen…

Mijn naam is Karim Amghar. Zoon van Hassan en Fatima. Vader van Hajar. Docent van Enes, Sara, Lizendel en vele andere toffe studenten. Initiatiefnemer van WijWijs.

Vanuit WijWijs werk ik aan verschillende mooie projecten om meer verbinding te creëren in de samenleving. Ik werk met name aan diversiteit, inclusie, radicalisering en verbinding. Dit doe ik door mensen met (radicale) verschillen dichter bij elkaar te brengen. Ik heb namelijk al snel als docent en ook gewoon als buurtbewoner gemerkt dat als je dit doet dat je dan tot nieuwe inzichten komt. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn om toch met elkaar door één deur te kunnen. Maar om samen door te ene deur te kunnen moet je elkaar wel begrijpen.

Voor een project heb ik 3 totaal verschillende scholen bij elkaar gebracht voor dialoog, energizers en storytelling. Het betreft een school met vooral westers Nederlandse leerlingen, een school met vooral niet westers Nederlandse leerlingen en een gemengde school. Deze drie scholen hebben enorme vooroordelen over elkaar en hebben scherpe duidelijke meningen over elkaar. “Een hoofddoek?? Daar beperk jij jezelf mee…!” of “(Westerse) Nederlanders zijn allemaal racisten en hebben direct een negatief antwoord klaar over ons”.

Zaken als sociale media hebben ervoor gezorgd dat we verharden want zaken zijn op afstand, maar toch enorm dichtbij. Tijdens het project dat ik vanuit WijWijs heb gedaan hebben de jongeren elkaar ontmoet van mens tot mens, hart tot hart. Dit zorgt dat de harde woorden verdwijnen en we meer de nuance opzoeken. Jongeren zijn tijdens onze dialoogsessies gewoon weer jongeren, nieuwsgierig en open voor nieuwe dingen.

Compassieprijs 2018

Mijn collega Ridge Wong heeft mij voorgedragen voor de Compassieprijs. Het leek allemaal zo ver weg en onmogelijk dat ik het niet echt serieus heb genomen. Tot ik op een vrijdagavond na het zaalvoetballen werd gebeld “Hallo Karim, bel ik je gelegen?” Ik stond toen net om te kleden na het zaalvoetballen, alle ogen van mijn teamgenoten op mij gericht “Ja hoor, je belt gelegen” (denkende dat het reclame was). Monica Neomagus van Handvest voor Compassie feliciteerde mij want ik was gekozen tot de laatste 3 personen voor de Compassieprijs 2018.

Een aantal dagen daarna mocht ik op het podium met onder andere Karen Armstrong en andere grote professionals mijn verhaal doen in 2 minuten. Een goed voorbereid verhaal veranderde in een verhaal recht uit het hart. De zaal mocht vervolgens stemmen en ik won de Compassieprijs 2018. Ik had het totaal niet verwacht omdat de andere ideeën “Troosthuisje” en “Huis van Vrede” enorm goed zijn. Ik voel me vereerd om deze prijs gewonnen te hebben en kijk uit naar wie ik het vuurtje volgend jaar mag uitreiken.

Tijd voor diVUrsiteit

Rida Hamdi (21) student farmaceutische wetenschappen en is momenteel raadslid van de Universitaire studentenraad. 

Als je uit zou gaan van de betekenis in de meest ruime zin, zou je kunnen zeggen dat iets als een afwezigheid van diversiteit niet bestaat. Het woord betekent volgens de Van Dale op de eerste plaats ‘verscheidenheid, variatie’. In feite staat diversiteit dus gelijk aan verschillen. Omdat onze Vrije Universiteit te maken heeft met een veranderende populatie, waarbij meer diversiteit ontstaan is onder zowel studenten als medewerkers, is het belangrijk dat we hier goed op inspelen en de vruchten hiervan zoveel mogelijk plukken.

Het is onze taak als studentenvertegenwoordigers om zoveel mogelijk gehoor te geven aan de geluiden die in onze achterban ontstaan. Hierom is diversiteit ook een interessant thema voor ons als Universitaire Studentenraad (USR). Zo maken wij deel uit van de kerngroep van Bridging Succes, een samenwerkingsverband tussen onder andere het diversiteitsprogramma van de VU, verschillende VU-studie- en studentenverenigingen en meer. Deze groep organiseert op 12 maart een Bridging evenement waar verschillende groepen studenten die normaliter niet met elkaar in aanraking komen, dat dan wel doen. Ook denken wij als raad goed na over hoe wij de 3D-ruimte kunnen gebruiken om debat en dialoog met de verschillende studenten kunnen houden.

Verder houden we nauw contact met de verschillende facultaire raden en verenigingen hier op de VU en proberen wij middels koffieochtenden ook studenten te bereiken die niet aangesloten zijn bij een vereniging. Ook sparren we samen met VU-Pride en het diversiteitsprogramma over hoe wij als studentenraad ons steentje bij kunnen dragen aan de verschillende groepen studenten op de VU. Daarnaast houden we contact met de kunstcommissie, omdat kunst in onze optiek ook hoort bij culturele diversiteit. Daarnaast hebben wij als USR contact gezocht met de UvA. Aan de Chief Diversity Officer, haar team en aan de CSR van de UvA hebben we gevraagd of ze het met ons willen hebben over diversiteit, opdat wij Amsterdam naar een hoger niveau kunnen tillen!

Tot slot is de USR trekker geweest van de Studentinitiatiefprijs, waarvoor studenten tot eind november ideeën konden inzenden voor een nieuw initiatief. Het idee moet ervoor zorgen dat studenten met elkaar in contact komen en ook met de VU. Het winnende initiatief zal een prijs van €1000 krijgen ten goede van het initiatief en begeleiding van een alumnus. In januari zal het winnende initiatief bekend gemaakt worden en over enkele maanden hopen we meer verbinding te zien tussen VU’ers.

Mail: R.hamdi@studentenraadvu.nl